Clients potencials s'interessen per les aplicacions de la impressió 3D en diferents sectors.

Els nostres experts en impressió 3D han constatat aquesta setmana, en el nostre estand de l’esdeveniment IN(3D)USTRY de Barcelona, l’interès creixent per les aplicacions reals d’aquesta nova tecnologia.

Una tecnologia flexible

La flexibilitat que aporta la fabricació additiva és un dels punts forts valorats pels visitants. Les impressores 3D permeten amb facilitat fabricar múltiples prototips per testejar diferents dissenys fins aconseguir el resultat desitjat. Treballar d’aquesta manera, accelera els processos de disseny i afegeix la possibilitat de fer múltiples proves amb un cost molt reduït. En alguns àmbits, les peces poden realitzar-se totalment personalitzades i a mida per al client final, com és el cas de la impressió de pròtesis en el sector de la salut.

Noves possibilitats

Començant per la fabricació de prototips i les seves aplicacions en els processos de disseny industrial, i acabant amb aplicacions finals com l’ús en el cas dels protètics dentals o la producció de peces mecàniques funcionals per a enginyeria mecànica. La impressió 3D porta noves possibilitats a múltiples sectors productius i a la indústria.

La impressió de geometries impossibles és una altra de les possibilitats de la impressió 3D. Amb ella és possible fabricar peces d’un sol cop amb rodaments interiors o formes i estructures interiors que d’altra manera seria impossible de fabricar.

Estalvi de despeses

Gràcies a l’ús de la tecnologia d’impressió 3D, molts processos industrials, de prototipatge i de fabricació veuen reduïts els seus costos econòmics de forma important. La tecnologia d’impressió 3D permet portar els dissenys directament de l’ordinador a la realitat. Evitant així la intervenció de tercers, la necessitat de fabricar costosos motlles o, fins i tot, la intervenció d’artesans per a modelat manual.

Sinèrgies a la Barcelona Industry Week

El saló IN(3D)USTRY ha estat part enguany de la Barcelona Industry Week. Un esdeveniment global que ha ajuntat 7 esdeveniments relacionades amb la indústria: Expoquimia, IOT solutions, World Chemical Summit, Equiplast, Eurosurfas i el World Congress of Chemical Engineering. En total més de 50.000 visitants.