Tipus d’impressores 3D

Hi ha diversos tipus d’impressores 3D, segons la seva grandària, qualitat i precisió.